قالب وردپرس درنا توس

جوایز و افتخارات

  • فناور برتر دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۳۹۹٫
  • پژوهشگر برتر گروه برق دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۳۹۹٫
  • فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش مخابرات، دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۸۶)
  • پذیرفته شده به عنوان دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش مخابرات، دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۸۴)
  • فارغ التحصیل به عنوان دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۸۴)
  • تقدیر شده به عنوان دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ توسط شرکت مهام شرق