قالب وردپرس درنا توس

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

ارائه سه مقاله و دو کارگاه آموزشی در دومین کنفرانس ملی خلاء با همکاری دکتر کشمیری ( عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه فردوسی) و مهندس زمانی ( عضو هیات علمی پارک علم و فناوری خراسان)

طراحی و ساخت محفظه استوانه¬ای شیشه¬ای برای دستگاه تبخیر حرارتی در خلأ ،سومین کنفرانس خلاءایران– دانشگاه صنعتی شریف- بهمن ماه۱۳۸۶ –ارائه شده به صورت شفاهی

معرفی کاربردهای فناوری خلأ در زمینه تحقیقات غذایی،سومین کنفرانس خلاء ایران– دانشگاه صنعتی شریف- مسعود پور، حسین زمانی،بهمن‌ماه۱۳۸۶ –ارائه شده به صورت پوستر

بهینه سازی کیفیت سطح برمبنای الگوریتم رقابت استعماری در فرزکاری دیواره نازک،یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، مسعود پور، علی قدوسیان، هادی اسکندر، مهر ۱۳۸۹٫

کاهش هزینه‌های تولید و بهبود عملکرد یک مجموعه مونتاژی با استفاده از ترکیب روش خطی سازی مستقیم و روشبهینهسازی ICA ، دهمین کنفرانس بین اللملی مهندسی صنایع– مسعود پور، مهدی علیزاده، دانشگاه تهران- بهمن‌ماه۱۳۹۲ –ارائه شفاهی.

کاهش خطای موقعیت مکانیزمهای سینماتیکی با استفاده از روشهای تحلیل تلرانسی و رگرسیون چندگانه–نشریه علمی ترویجی دانشکده و اموزشکده شهید محمد منتظری مشهد، مسعود پور ، مهدی پور، (چاپ شده در شماره تابستان ۱۳۸۷ این نشریه)

ارزیابی فرآیند تولید فوم های Fe-3wt%c به روش متالورژی پودر، حمید سازگاران، مسعود پور، میلادحجتی، پنجمین کنفرانس بین اللملی مهندسی مواد و متالورژی، ۱۸-۱۹ آبان ۱۳۹۵، دانشگاه شیراز

پیشگویی زبری سطح پروسه‌های ماشینکاری مختلف با استفاده از تحلیل سری زمانی، سپهر نوحی، علی اسماعیلی، مسعودپور، پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ۲-۳ آبان ۱۳۹۷، دانشگاه تربیت مدرس،ارائه شده در بخش پوستر ( مقاله برتر پوستر کنفرانس)

بررسی تاثیر همزمان پارامترهای ماشینکاری، نیروی محوری و گشتاور برشی بر زبری سطح حفره تولید شده در دریل کاری، مسعود پور، مهدی پور، حسین عزیزی بهار.، پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ۲-۳ آبان ۱۳۹۷، دانشگاه تربیت مدرس،ارائه شده در بخش شفاهی. مقاله برگزیده کنفرانس

بررسی آزمایشگاهی اثر درصد وزنی نانو ذرات اکسید مس، اکسید نیکل، اکسید آهن و اکسید کادمیوم در نسبت دمپینگ نانو سیال های پایه گلیسیرین. علی کامل، مسعود پور، محمدرضا میرمعنایی، حسن کریمی مله، احسان جمشیدی، ایمان رشیدی طرقی، پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، ۲-۳ آبان ۱۳۹۷، دانشگاه تربیت مدرس،ارائه شده در بخش شفاهی. مقاله برگزیده کنفرانس

Reduction of Position Error of Kinematic Mechanism by Tolerance Analysis Method.B.M. Imani, M.pourConference on Applications and Design in Mechanical Engineering, Kangar, Perlis, Malaysia.(Presented)


Position Error Reduction of Kinematic Mechanisms Using Tolerance Analysis and Cost Function. TICME 2007.(Presented)


Optimization of tolerances in four-bar linkage mechanism by Genetic algorithm, 16th IASTED International Conference on Applied Simulation and Modeling,ASM 2007.(Presented)