قالب وردپرس درنا توس

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

نیکنام، مهدی، ” شبیه سازی و بهینه سازی خطوط لوله انتقال گاز طبیعی ” دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، آبان ۱۳۸۴٫

نیکنام، مهدی و فنایی شیخ الاسلامی، محمد علی، ” استفاده از خطوط لوله حلقوی بمنظور افزایش ظرفیت خطوط لوله انتقال گاز طبیعی “، اولین کنگره ملی نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، ۱۳۸۷٫

نیکنام شاهرک. مهدی، شاهسوند. اکبر و گرمرودی اصیل. علی، ” بررسی سناریوهای مختلف جهت افزایش ظرفیت واحدهای نم زدایی گاز طبیعی” دومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، ۱۶-۱۴ اردیبهشت ۸۹، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

نیک نام شاهرک، مرتضی؛ نیک نام شاهرک، مهدی؛ شاهسوند، اکبر ” جذب مقایسه ای گاز متان بر روی جاذب های کربن فعال و ساختارهای فلزی- آلی (MOF): بررسی اثر معادلات حالت مختلف”، نهمین همایش ملی و دانشجویی مهندسی شیمی، شهریور ماه ۹۱٫ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

نیک نام شاهرک، مرتضی؛ صحراگرد، قاسم؛ نیک نام شاهرک، مهدی ” جذب چند جزئی در جاذب های نانو ساختار: ارزیابی مدل IAST در سیستم های غیر ایده آل تحت تاثیر برهم کنش بین مولکولی”، سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی، اردیبهشت ۹۳، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

نیکنام شاهرک، مهدی؛ فقیهی، محمد مهدی؛ ” مقایسه عملکرد نانو ساختارهای پلی-اکسامتالات و شبکه های آلی – فلزی (MOF) در جذب و ذخیره سازی متان جهت استفاده در خودروها”، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، ۳۰-۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳، دانشکده فنی دانشگاه تهران.

کریمی، مریم؛ نیکنام شاهرک، مهدی؛” ارزیابی جاذب های نانوساختار چارچوب های فلزی- آلی (MOFs) در جذب آب (رطوبت): ارائه مدل تجربی”، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، ۳۰-۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳، دانشکده فنی دانشگاه تهران.

مؤمنی، ماریه؛ نیکنام شاهرک، مهدی؛ ” امکان‌سنجی استفاده از برج‌های تقطیر دیوار میانی (DWC) در جداسازی بنزن؛ تولوئن و زایلین (BTX)”، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، ۳۰-۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳، دانشکده فنی دانشگاه تهران.

منوچهریان، منوچهر؛ نیکنام شاهرک، مهدی؛ ” امکان سنجی جایگزینی دو ستون تقطیر معمولی بوتان زدا و ایزو- بوتان زدا با یک ستون تقطیر دیوار میانی”، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، ۳۰-۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳، دانشکده فنی دانشگاه تهران.

برجسته، سهیلا ؛ فاطمی، پریسا؛  نیکنام شاهرک، مهدی؛ صالحی، نیما؛” مدل سازی تجربی ظرفیت جذب متان در جاذب های کربن فعال با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)”، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، ۳۰-۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳، دانشکده فنی دانشگاه تهران.

سلیمانی، بیتا؛ قهرمانی نژاد، محبوبه؛ نیکنام شاهرک، مهدی؛ ” بررسی اثر انواع فلزات قلیایی بر میزان جذب دی اکسید کربن در جاذب نانوساختار ZIF-8 با استفاده از شبیه سازی مولکولی”، دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی، ۲۵ اریبهشت ۱۳۹۴، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

پاکدل، فاطمه؛ قهرمانی نژاد، محبوبه؛ نیکنام شاهرک، مهدی؛ ” بررسی آزمایشگاهی اکسیداسیون دی‌بنزوتیوفن توسط کاتالیست شبکه فلزی-آلی ZIF-8″، سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی، ۲۵ اریبهشت ۱۳۹۵، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

نیکنام شاهرک، مهدی، صفری، محمد؛ غلامرضا زاده، علیرضا؛ “ امکان سنجی فنی- اقتصادی استفاده از لوله های گرمایی در واحد تقطیر میعانات گازی‌ (Topping Plant) پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس”، اولین کنفرانس ملی فرآیند های گاز و پتروشیمی، ۱۴ اریبهشت ۱۳۹۶، دانشگاه بجنورد.

صمصامی. فاطمه، نیکنام شاهرک، مهدی ؛ “بررسی فرآیند سنتز فیشر تروپش و نقش ارتقاء دهنده ها بر عملکرد کاتالیست های صنعتی این فرایند”، اولین کنفرانس ملی فرآیند های گاز و پتروشیمی، ۱۴ اریبهشت ۱۳۹۶، دانشگاه بجنورد.

غلامپور. ویدا، نیکنام شاهرک، مهدی؛ “شبیه‌سازی دینامیکی بستر جذب سطحی غیرهمدما به منظور جداسازی دی اکسید کربن: بررسی اثرات نرخ جریان و غلظت خوراک”، چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی، ۳ و ۴ خرداد ۱۳۹۶، دنشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل.

مهاجر. فاطمه، نیکنام شاهرک، مهدی، قهرمانی نژاد، محبوبه؛ “شبیه سازی مولکولی جذب هیدروژن سولفید بر روی جاذب نانوساختار آلی-فلزی-زئولیتی -۹۰ (ZIF-90)”، چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی، ۳ و ۴ خرداد ۱۳۹۶، دنشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل.

ایزدپناه. محمد، نیکنام شاهرک، مهدی، قهرمانی نژاد، محبوبه؛ “مروری بر روش های تولید متانول و کاتالیست های استفاده شده در آنها”، چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، تیرماه ۹۶، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.

پیرزاده. محمد، عطااللهی. فائزه، نیکنام شاهرک، مهدی ؛ ” بررسی مدل های ریاضی در بهره برداری، بهینه سازی و استفاده از انرژی های نو”، چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، تیرماه ۹۶، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.

پزشک. زکیه، نیکنام شاهرک، مهدی؛ “شبیه سازی و بررسی پارامترهای عملیاتی فرآیند تولید بیودیزل از تری پالمیتین”، سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (ICHMT2017)، ۱ و ۲ آذرماه ۹۶، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل ، ایران.

مهاجر. فاطمه، نیکنام شاهرک، مهدی؛ “بررسی گروه­های عاملی مختلف در جهت افزایش میزان جذب و ضریب نفوذ CO2 در ساختار متخلخل آلی_فلزی_زئولیتی_۸ (ZIF-8)”، سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (ICHMT2017)، ۱ و ۲ آذرماه ۹۶، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل ، ایران.

کارگر. حسین، نیکنام شاهرک، مهدی؛ ” شبیه سازی فرآیند تولید بیودیزل و بررسی پارامترهای موثر در افزایش تولید به کمک شبیه سازی با ASPEN-HYSYS”، ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، ۱۶-۱۷ اسفندماه ۹۶، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ارومیه، ایران.

معتمد. عارفه، نیکنام شاهرک، مهدی؛ “شبیه سازی فرآیند استری کردن پسماند روغن ها جهت تولید بایودیزل”، ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، ۱۶-۱۷ اسفندماه ۹۶، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ارومیه، ایران.

A. Shahsavand, M. Niknam Shahrak, Kh. Kashefi, “Investigating Various Cooling Scenarios For  Khangiran Refinery Gas Treating Units” The 6th international  Chemical Engineering Congress & exhibition (IChEC 2009), Kish Island, November (2009). 

A. Shahsavand, M. Niknam Shahrak, Kh. Kashefi, “Investigating Various Cooling Scenarios For  Khangiran Refinery Gas Treating Units” The 6th international  Chemical Engineering Congress & exhibition (IChEC 2009), Kish Island, November (2009). 

M. Niknam Shahrak, A. Shahsavand, “Optimal Estimation of PSD for MOF Materials via LOOCV”, ۷th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Kish, Iran, 21-24 November, (2011).

B. Mahmoodzadeh Vaziri, Mo. Niknam Shahrak, M. Niknam Shahrak, A. Shahsavand, “ Investigation of Methane Adsorption Isotherm on Activated Carbon at Low Temperatures Via Artificial Neural Network”, ۷th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011), Kish, Iran, 21-24 November, (2011).

Mahdi Niknam Shahrak, Akbar Shahsavand, Morteza Niknam Shahrak., ” High Pressure Methane Adsorption on a Series of MOF-74: Molecular Simulation Study”, The 14thIranian National Chemical Engineering Congress (IChEC 2012), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 16-18 October, (2012).

Mahdi Niknam Shahrak, Akbar Shahsavand, Morteza Niknam Shahrak., ” High Pressure Methane Adsorption on a Series of MOF-74: Molecular Simulation Study”, The 14thIranian National Chemical Engineering Congress (IChEC 2012), Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 16-18 October, (2012).

K. Shoja, M. Niknam Shahrak., ” Evaluating of Various Thermodynamic Equations In Order to Calculate the Properties of Alcohol – Carbon Dioxide Mixtures”, The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015), Shiraz, Iran, December (2015).

H. Ghorbani, M. Niknam Shahrak, M. Ghahramaninezhad, B. Soleimani, M. Eydifarash, “Ultrasound-assisted synthesis of nano-sized ZIF-8: Effect of different solvents”, 3th national Congress on new technologies in Iranian chemistry, petrochemical and nano, Shahid Beheshti University, Iran, May (2016).

F. Akbari, M. Niknam Shahrak, “Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Carbon Capture: An Empirical model for CO2 selectivity and adsorption capacity prediction”, 19th Iranian Physical Chemistry Conference, Guilan University, Rasht, Iran, 13–۱۵ September (2016).

F. Pakdel, M. Ghahramaninezhad, M. Niknam Shahrak., “Oxidative desulfurization of DBT with TBHP catalysed by zeolite Imidazolate framework-8 (ZIF-8)” 19th Iranian Chemistry Congress, Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-23 February (2017).

F. Pakdel, M. Ghahramaninezhad, M. Niknam Shahrak., “Oxidative desulfurization of DBT with TBHP catalysed by zeolite Imidazolate framework-8 (ZIF-8)” 19th Iranian Chemistry Congress, Shiraz University, Shiraz, Iran, 20-23 February (2017).

A. Motamed , M. Ghahramaninezhad, M. Niknam Shahrak, “Esterification of Oleic Acid for Biodiesel Production Catalyzed by Fe3O4@ZIF-8@TiO2 Composite”, The 5th Iran International Zeolite Conference, Tabriz, Iran, 26-27 August, 2018.

H. Kargar, M. Ghahramaninezhad, M. Niknam Shahrak, “Fe₃O₄-encapsulated ZIF-8 as a Novel Catalyst for Oxidative Desulfurization of a Model Fuel”, The 5th Iran International Zeolite Conference, Tabriz, Iran, 26-27 August, 2018.

F. Akbari Beni, M.R. Mozdianfard, M. Niknam Shahrak, A. Ayati, “Efficient adsorption and photocatalytic degradation of Congo Red by Zeolitic Imidazolate Framwork-8-encapsulated POM”, The 5th Iran International Zeolite Conference, Tabriz, Iran, 26-27 August, 2018.