قالب وردپرس درنا توس

سوابق آموزشی

  • تدریس عملیات واحد ۲، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، نیم سال دوم ۸۸-۸۷ (مشترک با دکتر پاکیزه)
  • تدریس کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، از نیم سال اول ۸۸-۸۷ تا نیم سال دوم ۹۱-۹۰
  • تدریس دروس انتقال جرم، عملیات واحد ۱، عملیات واحد۲، موسسه آموزشی طراحان صنعت سبز (کلاس های آمادگی کنکور ارشد) از سال ۸۴ تا ۹۰
  • تدریس دروس انتقال جرم، عملیات واحد ۱، عملیات واحد۲، موسسه آموزشی آزاد عالی امین، (کلاس های آمادگی کنکور ارشد) سال ۸۸-۸۷
  • تدریس دروس انتقال و توزیع گاز و فرایند گاز I ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰ – ۸۹
  • تدریس درس کارگاه نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰ – ۸۹
  • تدریس دروس انتقال حرارت ۱، عملیات واحد۱، عملیات واحد ۲، ریاضیات مهندسی پیشرفته (مقطع ارشد)، طراحی به کمک کامپیوتر (مقطع ارشد)، کارگاه نرم افزار و کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان، نیم سال دوم ۹۲-۹۱ تا کنون.