قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی صنایع (تولید صنعتی) / دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع (سیستمهای اقتصادی-اجتماعی) / دانشگاه علوم و فنون مازندران
دکترا: مهندسی صنایع / دانشگاه مدیترانه شرقی