قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

۱- A.M. Naserian-Nik, M. Tahani, Bending analysis of composite plates with arbitrary boundary conditions, Journal of Solid Mechanics, 1 (2009), 1-13.

۲- ع.م. ناصریان نیک، م. طهانی، حل تحلیلی خمش ورق­های چندلایه کامپوزیتی متعامد با لایه­های پیزوالکتریک، نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، سال ۲۲، شماره ۲ (۱۳۹۰)، ۱۱۷-۱۳۶٫

۳- ع.م. ناصریان نیک، م. طهانی، تحلیل استاتیکی ورق­های چندلایه کامپوزیتی با لایه­های پیزوالکتریک، نشریه علمی- پژوهشی دانشکده فنی (دانشگاه تهران)، دوره ۴۳، شماره ۴ (۱۳۸۸)، ۵۶۶-۵۸۲٫

۴- ع.م. ناصریان نیک، م. معاونیان، ا. لایق، کنترل فعال شرایط ماشین­کاری به کمک حسگرها و عملگرهای پیزوالکتریک در عملیات فرز انگشتی مینیاتوری، مجله هوش مصنوعی و ابزاردقیق، سال سوم، شماره ۲ (۱۳۸۸)، ۳۲-۳۶٫

۵- م. طهانی، ع.م. ناصریان نیک، کاربردها، روش­های تولید و تحلیل مواد هدفمند، نشریه فناوری و دانش دانشکده فنی مشهد، سال دوم، شماره ۵ (۱۳۸۸)، ۲-۱۵٫

۶- ع.م. ناصریان نیک، م. طهانی، مطالعه رفتار نانومکانیکی مولکول DNA تحت تأثیر نیروهای کششی، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۴، شماره ۱۲ (۱۳۹۳)، ۱۰۴-۱۱۲٫

۷- م. جوادی ، ع. م. ناصریان نیک، مطالعه عددی و تجربی جریان سیال غیرنیوتنی با لزجت بالا در فرآیند اکستروژن قطعات پلیمری چند ماده­ای، مهندسی مکانیک امیرکبیر ، ۱۳۹۷٫