قالب وردپرس درنا توس

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

۱- م.ح. ابوالبشری، ع.م. ناصریان نیک، بهینه­سازی تیرها با استفاده از روش بهینه­سازی تکاملی سازه­ها (ESO)، کنفرانس بین­المللی مهندسی مکانیک، اصفهان، اردیبهشت ۱۳۸۴٫

۲- ع.م. ناصریان نیک، س. حدیدی مود، بررسی اثر فرآیند Autofrettage بر عملکرد مخازن تحت فشار، کنفرانس بین­المللی مهندسی مکانیک، اصفهان، اردیبهشت ۱۳۸۴٫

۳- M. Tahani, A.M. Naserian-Nik, Theoretical analysis of piezoelectrichybrid plates, ISME2006, Isfahan, Iran, May 2006.

۴- ج. رضایی پژند، ع.م. ناصریان نیک، بررسی امکان جایگزینی تکیه­گاه­های میانی یک سیستم لوله­کشی سه بعدی با وصله­های کامپوزیتی، کنفرانس بین­المللی مهندسی مکانیک، اصفهان، اردیبهشت ۱۳۸۵٫

۵- M. Tahani, A.M. Naserian-nik, Analytical study of piezoelectric actuated laminates under transverse loading, 12th European Conference on Composite Materials (ECCM12), Biarritz, France,August 2006.

۶- M.E. Golmakani, A.M. Naserian-Nik and A.R. Setoodeh, Analysis of the bauschinger effect on springback characteristics in sheet metal L-bending process, International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2007), Tehran, Iran, December 2007.

۷- ع.م. ناصریان نیک، م. معاونیان، ا. لایق، کنترل فعال شرایط ماشین­کاری به کمک حسگرها و عملگرهای پیزوالکتریک در عملیات فرز انگشتی مینیاتوری (Micro-end-milling)، کنگره بین­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت، آذر ۱۳۸۶٫

۸- K. Sahebdel Fard, M. Tahani and A.M. Naserian-Nik, Simiulation of DNA dielectrophoresis byfinite element method, ISME2010, Tehran, Iran, May 2010.

۹- M. Tahani and A.M. Naserian-Nik, Parametric Molecular Dynamics Study of dsDNA Stretching, ISME2019, Tehran, Iran, May 2019.

۱۰- A.M. Naserian-Nik and M. Tahani, Mechanical behavior of double-stranded DNA at atomistic scale, ISME2019, Tehran, Iran, May 2019.