قالب وردپرس درنا توس

فرصت مطالعاتی

عنوان تحقیق: سیستمهای فازی T-S با زیر سیستمهای غیرخطی

اساتید راهنما : پروفسور T.M. Guarra و پروفسر J. Lauber

مکان: فرانسه ، دانشگاه ولانسین ،  LAMIH