قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

دبیر کمیته تخصیی کنترل – دانشگاه صنعتی قوچان – ۹۹ الی ۴۰۰

عضو هیات علمی گروه برق – دانشگاه صنعتی قوچان – ۹۴ تا کنون

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران – ۹۴

محقق در گروه صنایع فضایی – صاایران – تهران – ۸۷ الی ۹۱