قالب وردپرس درنا توس

لیست پایان نامه ها

ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1 فیلتر بانک ها وتحلیل پراکندگی انتقال آنها کارشناسی ارشد پاکباز, عادله 2013-05-19
2 تقطیع سریع عنبیه برای تشخیص هویت بیومتریک کارشناسی ارشد گیلاسی, مهدی 2013-10-19
3 مات زدائی کور از تصویر مات شده در اثر حرکت خطی دوربین یا شیء کارشناسی ارشد جمالزهی مقدم, فرزاد 2013-11-09
4 ارزیابی و بهبود کارآئی طبقه بندهای مبتنی بر بیان پراکنده کارشناسی ارشد صفاری, سیدعلیرضا 2013-12-07
5 شناسایی نواحی برجسته در تصویر رنگی کارشناسی ارشد اکاتی, مجتبی 2014-05-03
6 تشخیص هویت از طریق عنبیه چشم در شرایط غیرایده آل، تحت نور مرئی و در فواصل مختلف کارشناسی ارشد سوزنچی کاشانی, ایمان 2014-07-05
7 وزن دهی به نمونه ها بر اساس ساختار هندسی مبتنی بر نمایش تنک کارشناسی ارشد شمس داودلی, احسان 2014-09-28
8 سنجش کیفیت تصاویر کارشناسی ارشد محمدی, پدرام 2014-09-30
9 کدگذاری ویدئویی جریان تصاویر عمق در فضای بسته با رویکرد حفظ هندسه دکتری (Ph.D) کیانی, وحید 2014-10-15
10 چهارچوبی برای بازنمایی فشرده تصاویر شبکیه بر اساس مدل رگ دکتری (Ph.D) منصوری, حمید 2014-10-15
11 بررسی و بهبود روش های طبقه بندی تصاویر مبتنی بر مدل بسته ی کلمات کارشناسی ارشد علوی, سید سعید 2015-01-31
12 طراحی و ساخت عینک ردیاب نقطه خیرگی چشم کارشناسی ارشد کاظمی, راضیه 2015-04-25
13 تشخیص حالت چهره با استفاده از ویژگی های مکانی زمانی کارشناسی ارشد رمرودی سفلی, سمانه 2015-12-19
14 کانال دستیابی چندگانه غیرمتعامد و بررسی مزایای احتمالی آن نسبت به کانال های دستیابی چندگانه متعامد کارشناسی ارشد عجمی خالص فدافن, فرامرز 2016-04-09
15 آنالیز تئوری اطلاعاتیADC کارشناسی ارشد اکبری زکریا, سحر 2016-04-16
16 شرح نگاری تصاویر بوسیله روش تجزیه نامنفی ماتریس کارشناسی ارشد براتی زادنبه, علیرضا 2016-09-10
17 تحلیل و بررسی گفتار پنهان فارسی با استفاده از شبکه های ارتباط مغزی مبتنی بر سیگنال های EEG دکتری (Ph.D) بخشعلی, محمدامین 2016-10-22