قالب وردپرس درنا توس

پایان نامه/رساله ها

ردیفعنوان پایان نامه مقطعنام دانشجوتاریخ دفاع
۱ مطالعه عددی رفتار ساختمان های فولادی مهاربندی تحت بار انفجارکارشناسی ارشدبهزاد محمدیبهمن ۹۴
۲بررسی رفتار لرزه ای سازه های نامتقارن جداسازی شده از پایهکارشناسی ارشدفرزاد مشکین فام حصاریبهمن ۹۴
۳مطالعه عددی عملکرد لرزه­ای مهاربند کمانش ­ناپذیر با هسته H شکلکارشناسی ارشدقاسم موسویشهریور ۹۵
۴مطالعه عددی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی مرکب با ورق مضاعف فولادی پرشده با بتن و دارای المان مرزیکارشناسی ارشدجواد صالحیبهمن ۹۵
۵مطالعه عددی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی با لبه های آزاد قائمکارشناسی ارشدمسعود پورحسن شهریشهریور ۹۶
۶مطالعه عددی رفتار ستون‌های بتن‌آرمه تقویت‌شده با FRP به روش NSM در ترکیب با دورپیچ FRPکارشناسی ارشداحسان نوروزیهبهمن ۹۶
۷مطالعه عددی رفتار لرزه‌ای تیرهای همبند مرکب با ورق فولادی مضاعف و پرشده با بتنکارشناسی ارشدحسن نجفیبهمن ۹۶
۸اتصال فلنجی تیر I شکل به ستون قوطی با استفاده از یک تیر کوتاهکارشناسی ارشدنگین محبوببهمن ۹۷