قالب وردپرس درنا توس

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

 1. ابولفضل حسن نیا، محمد جواد وکیل زاده، ستار مالکی، بررسی جدایش بین لایه ای و رشد آن بر سفتی پوسته استوانه ای کامپوزیتی تخت فشار جانبی با استفاده از روش المان های چسبنده، کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه تهران، ۲۴ تیر ۱۳۹۴٫
 2. محمد جواد کیل زاده، ابولفضل حسن نیا، ستار مالکی، بررسی رشد جدایش بر سفتی پوسته‌ استوانه ای کامپوزیتی با استفاده از المانهای چسبنده، کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-مواد و فناوریهای پیشرفته، مجتمع آموزس عالی فنی و مهندسی اسفراین، ۸ مهر ۱۳۹۴٫
 3. مرتضی امین پور، ستار مالکی، امیر کریمان مقدم، شبیه سازی سه بعدی فرآیند بورینگ بوش سیلندر موتور TU3A با نرم افزار ABAQUS، اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم ومهندسی، موسسه آموزش عالی اقبال مشهد ، ۵ مرداد ۱۳۹۶٫
 4. مهدی ملایین، ستار مالکی، عطیه اندخشیده، اثر انواع لایه گذاری روی استحکام برشی کامپوزیت‌های با زمینه ترموست به زیر لایه ترموپلاست، ۲۵ امین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2017، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶٫
 5. عطیه اندخشیده، ستار مالکی، مهدی ملایین، استحکام برشی لوله های کامپوزیتی دو لایه متشکل از کامپوزیت ترموست به زیر لایه ترموپلاستیک، سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته، مجتمع آموزس عالی فنی و مهندسی اسفراین، ۱۹ مهر ۱۳۹۶٫
 6. حسین کارامد، عطیه اندخشیده، ستار مالکی، ارتعاشات نانوتیر با شرایط مرزی غیرکلاسیک مختلف ، سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته،مجتمع آموزس عالی فنی و مهندسی اسفراین، ۱۹ مهر ۱۳۹۶٫
 7. حسین کارامد، عطیه اندخشیده، ستار مالکی، تحلیل ارتعاشات اجباری میکروسکوپ نیروی اتمی براساس تئوری غیرمحلی، سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته،مجتمع آموزس عالی فنی و مهندسی اسفراین، ۱۹ مهر ۱۳۹۶٫
 8. حسین کارامد، عطیه اندخشیده، ستار مالکی، استفاده از روش مشتقات تربیعی بهبود یافته در حل مسئله وابستگی ابعادی ارتعاشات نانوتیر، سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته، مجتمع آموزس عالی فنی و مهندسی اسفراین، ۱۹ مهر ۱۳۹۶٫
 9. مجید قربانی ایزدی، ستار مالکی و حمید سازگاران ، گذری بر فومهای فلزی،کاربرد و ساخت و بررسی خواص و رفتار مواد سلولی فلزی، سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته، مجتمع آموزس عالی فنی و مهندسی اسفراین، ۱۹ مهر ۱۳۹۶٫
 10. مهدی رفتار علی آبادی، ستار مالکی، تجزیه و تحلیل روابط محاسبه ضخامت FRP جهت ترمیم خطوط فلزی بر اساس استاندارهای ISO24872,ASME PCC2، ، سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته، مجتمع آموزس عالی فنی و مهندسی اسفراین، ۱۹ مهر ۱۳۹۶٫
 11. حسین کارامد، ستار مالکی، عطیه اندخشیده، مطالعه وابستگی ابعادی در دینامیک غیرخطی میکرو- نانوعملگر ، چهارمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین همایش ملی مهندسی ساخت و تولید، انجمن مهندسی ساخت وتولید انگلستان انجمن مهندسی ساخت وتولید ایران، ۳ آبان ۱۳۹۸٫
 12. حسین کارامد، ستار مالکی، عطیه اندخشیده، پیش بینی آشوب در نانوتیر غیرکلاسیک بر روی بستر الاستیک غیرخطی، چهارمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین همایش ملی مهندسی ساخت و تولید، انجمن مهندسی ساخت وتولید انگلستان انجمن مهندسی ساخت وتولید ایران، ۳ آبان ۱۳۹۸