قالب وردپرس درنا توس

طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی

  • تعیین روش ساخت و همچنین ساخت و تست نمونه های ساخته شده لوله کامپوزیت
  • امکان سنجی استفاده از کامپوزیتها بجای گسکتها و واشرها جهت استفاده در اتصالات جهت جلوگیری از نشتی گاز در ایستگاهها