قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

دکتری: مهندسی مکانیک، ۱۳۹۲، فردوسی مشهد، تحلیل غیر خطی پانل های کامپوزیتی مخروطی با وصله هوشمند تحت تاثیر بارهای مکانیکی، حرارتی، الکتریکی و مغناطیسی
کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک، ۱۳۸۷، صنعتی امیرکبیر تهران، تحلیل خمشی پانل های استوانه ای کامپوزیتی و FG تحت اثر بار مکانیکی و حرارتی به روش GDQ
کارشناسی: مهندسی مکانیک، ۱۳۸۵، فردوسی مشهد، تحلیل و بهینه سازی ارتعاشات ناشی از جریان سیال پیرامون استوانه بوسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (Vortex Induced Vibration. VIV)