قالب وردپرس درنا توس

سایر فعالیت ها

 1. موسس و رییس هیات مدیره شرکت دانش بنیان مهندسی نوین کامپوزیت صدرا
 2. کسب عنوان واحد فنآور در سال ۱۳۹۵ از پارک علم و فن آوری خراسان
 3. کسب عنوان شرکت دانش بنیان در سال ۱۳۹۵ از معاونت علمی ریاست جمهوری
 4. موسس و مدیر آزمایشگاه تحقیقات و ساخت مواد مرکب
 5. عضو انجمن علمی کامپوزیت ایران
 6. عضو انجمن ارتقا کیفیت انجمن کامپوزیت ایران
 7. عضو کمیسیون ملی استاندارد در کمیته پلیمر و کامپوزیت
 8. دبیر علمی اولین کنفرانس کاربرد کامپوزیتها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ۱۳۹۵
 9. تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان: پلاستیک ها کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده یا الیاف-تعیین استحکام لهیدگی با پین ساده- روش آزمون ، INSO 19521, 1st. Edition 2015، ۱/۲/۹۴
 10. تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان: پلاستیک های تقویت شده با الیاف- آمیزه های قالب گیری گرماسخت و پیش آغشته-تعیین ویژگی‌های پخت، INSO 19561, 1st. Edition 2015، ۱/۲/۹۴
 11. تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان: اتصالات پساب در لوازم بهداشتی- قسمت ۱: الزامات ، INSO 19912-1, 1st. Edition2015، ۲۴/۹/۹۴
 12. تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان: اتصالات پساب در لوازم بهداشتی- قسمت ۲: روشهای آزمون ، INSO 19912-2, 1st. Edition2015، ۲۴/۹/۹۴
 13. تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان: کامپوزیتهای پلاستیکی تقویت شده با الیاف اعلام ویژگیهای ماده خام -قسمت ۱: الزامات کلی، INSO 17679-1, 1st. Edition 2014، ۶/۱۱/۹۲
 14. تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان: کامپوزیتهای پلاستیکی تقویت شده با الیاف اعلام ویژگیهای ماده خام – قسمت ۲: الزامات خاص برای رزینها، سیستمهای پخت، مواد افزودنی و اصلاح کنندهها ، INSO 17679-2, 1st. Edition 2014، ۱۷/۱۲/۹۲
 15. تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان: کامپوزیتهای پلاستیکی تقویت شده با الیاف اعلام ویژگیهای ماده خام – قسمت ۳: الزامات خاص برای الیاف ، INSO 17679-3, 1st. Edition 2014، ۶/۱۱/۹۲
 16. تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان: کامپوزیتهای پلاستیکی تقویت شده با الیاف اعلام ویژگیهای ماده خام – قسمت ۴: الزامات خاص برای منسوجات، INSO 17679-4, 1st. Edition 2014، ۱۷/۱۲/۹۲
 17. تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان: کامپوزیتهای پلاستیکی تقویت شده با الیاف اعلام ویژگیهای ماده خام – قسمت ۵: الزامات خاص برای مواد مغزه ، INSO 17679-5, 1st. Edition 2014 ، ۱۷/۱۲/۹۲
 18. تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان: پلاستیکها کامپوزیتهای پلاستیک – تقویت شده با الیاف تعیین استحکام -فشاری حفره باز روش آزمون، INSO 18262, 1st. Edition 2014، ۲۸/۳/۹۳
 19. تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان: کامپوزیتهای پلاستیکی تقویت شده با الیاف اندازه گیری خواص فشاری -در جهت درون صفحهای، INSO 18275, 1st. Edition 2014، ۲۸/۳/۹۳
 20. تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان: کامپوزیت های چوب پلاستیک(WPC)-روش های آزمون، INSO 19905-1, 1st. Edition 2015، ۴/۱۱/۹۳
 21. تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران تحت عنوان: کامپوزیت های چوب پلاستیک(WPC)-مواد چوب پلاستیک ها – ویژگیها، INSO 19905-2, 1st. Edition 2015، ۴/۱۱/۹۳