قالب وردپرس درنا توس

جوایز و افتخارات

  1. فناور برتر دانشگاه صنعتی قوچان در سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
  2. کسب عنوان فنآور برتر و طرح رونمایی در نمایشگاه هفته پژوهش سال ۱۳۹۶و ۱۳۹۷
  3. کسب عنوان فنآور برتر و طرح رونمایی در نمایشگاه هفته دولت سال ۱۳۹۷
  4. برگزیده استانی دومین جشنواره علمی رضوی
  5. سه عنوان تولید دانش فنی و تجاری­سازی محصول فن بازار با TRL 9
  6. سه عنوان تولید دانش فنی و تجاری­سازی محصول فن بازار با TRL 8
  7. شش عنوان تولید دانش فنی و تجاری­سازی محصول فن بازار با TRL 7
  8. یک عنوان تولید دانش فنی و تجاری­سازی محصول فن بازار با TRL6