قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

  • مدیریت امور دانشجویی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
  • دبیر هم اندیشی اساتید از ۱۳۹۳
  • عضو شورای پژوهشی دانشگاه ۱۳۹۲
  • عضو شورای فرهنگی دانشگاه از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
  • عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه از   ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
  • عضو شورای امر به معروف ۱۳۹۴
  • عضو شورای هم اندیشی اساتید دانشگاه از ۱۳۹۲
  • مسیول و عضوکانون بسیج اساتید دانشگاه از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
  • عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
  • مدیر گروه مهندسی شیمی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱