قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

دکتری:

مهندسی مکانیک ( طراحی کاربردی)، دانشگاه فردوسی مشهد

 

تحلیل دینامیک غیرخطی و آشوبناک سنسورهای جرم با رزوناتور نانولوله­کربن و گرافین بر اساس مدل گرادیان کرنش غیرموضعی

کارشناسی ارشد:

مهندسی مکانیک ( طراحی کاربردی)، دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

مدل سازی تنش سیلان و اصطکاک در فرآیندهای شکل دهی فلزات

کارشناسی:

مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

تحلیل آماری پتانسیل انرژی باد در استان سیستان و بلوچستان