قالب وردپرس درنا توس

سوابق آموزشی

مقطع کارشناسی ارشد:

 • کنترل اتوماتیک پیشرفته
 •  مبانی سیستم های هوشمند در کنترل

مقطع کارشناسی:

 • شبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترل
 •  کنترل مدرن
 • کنترل اتوماتیک
 • ارتعاشات مکانیکی
 • دینامیک
 • ریاضی مهندسی
 • طراحی ماشین به کمک کامپیوتر
 • روش اجزاء محدود
 • مقاومت مصالح ۱ و ۲
 • استاتیک
 • زبان تخصصی
 • فیزیک ۱