قالب وردپرس درنا توس

سخنرانی های تخصصی

– سیری در دنیای نانو، موسسه آموزش عالی خیام

– آشنایی با فناوری نانو، دانشگاه بزرگمهر قائنات

– نانوتکنولوژی و کاربردهای آن، دانشگاه صنعتی قوچان

– پژوهش در مرز دانش در دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی قوچان