قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

  رشته – گرایش محل تحصیل معدل
دکتری مهندسی نرم افزار- سیستم های نرم افزاری دانشگاه فردوسی مشهد در حال تحصیل
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار دانشگاه اصفهان ۱۶٫۲۶
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد ۱۵٫۰۸

عنوان رساله دکتری: مدل‌سازی ترکیب خودکار و آگاه از کیفیت سرویس‌ها مبتنی بر مسأله پوشش مجموعه

عنوان پروژه کارشناسی ارشد: ارایه ی روشی پویا و توزیع شده برای ترکیب خودکار وب سرویس ها با استفاده از الگوریتم های جستجوی آگاهانه.

عنوان پروژه کارشناسی: تبیین و تشریح تکنیک  Mobile IPو مفاهیم مرتبط با آن در شبکه های کامپیوتری.