قالب وردپرس درنا توس

سوابق آموزشی

 تدریس دروس کارشناسی مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق

ردیف نام دانشگاه عنوان درس تاریـخ
۱ دانشگاه صنعتی قوچان مهندسی نرم افزار (۶کد)- هوش مصنوعی- سیستم عامل (۱۳ کد)- ساختمان داده (۱۶ کد) – برنامه نویسی وب- برنامه سازی ( ۴۰ کد)-برنامه سازی پیشرفته- آزمایشگاه  سیستم عامل- شیوه ارایه مطالب علمی و فنی-مباحث ویژه (۲ کد)- ذخیره و بازیابی اطلاعات (۴ کد) ۸۸ کنون
۲ موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری هوش مصنوعی (۴ کد)- طراحی الگوریتم(۵ کد)- مهندسی نرم افزار(۴کد)- ساختمان داده (۲ کد)– ذخیره و بازیابی اطلاعات(۴ کد)- طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی(۲ کد)- سیستم عامل (۳ کد)- آز مهندسی نرم افزار(۳ کد)- مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار ۸۷ ۹۰
۳ دانشگاه پیام نور مشهد طراحی الگوریتم (۳ کد) – طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی (۳ کد) ۸۷ ۸۹
۴ مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی طراحی الگوریتم- مهندسی نرم افزار- ساختمان داده- ذخیره و بازیابی اطلاعات ۸۸ ۹۰
۵ موسسه آموزش عالی توس هوش مصنوعی ۸۸ ۸۹
۶ موسسه آموزش عالی خراسان برنامه سازی پیشرفته ۸۷ ۸۸
۷ دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی خراسان طراحی الگوریتم- مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار ۸۶ ۸۷
۸ دانشگاه پیام نور مرکز بروجن مبانی کامپیوتر- نظریه محاسبات(۲ کد)- هوش مصنوعی- مدیریت پروژه های نرم افزاری- اصول کامپیوتر- طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی ۸۶ ۸۷
۹ دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی طراحی الگوریتم ۸۶ ۸۷