قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

بازسازی نمونه های بزرگ مقیاس ماسه ای با روش بارش پرده ای ماسه، نشریه علمی و پژوهشی زمین شناسی مهندسی، جلد ۱۱ شماره ۲ صفحات ۲۷۷-۲۹۸، ۱۳۹۶

بررسی رفتار ژئوتکنیکی پی مرکب حلقوی پوسته‌ای در خاکهای دانه ای، نشریه علمی و پژوهشی مهندسی عمران امیرکبیر، دوره ۵۰، شماره ۴، مهر و آبان ۱۳۹۷، صفحه ۷۸۱-۷۹۲٫

بررسی روند شکل گیری مهندسی ژئوتکنیک، فصلنامه طرح و ساخت، ۱۳۸۶