قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

 • رئیس کتابخانه و مرکز اسناد، دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۳۹۸
 • مدیر پروژه اجرای عملیات آماده سازی بلوار امیرالمومنین مشهد
 • مدیر پروژه اجرای تونل مشترک انرژی بلوار امیرالمومنین مشهد
 • نماینده کارفرما در پروژه عملیات آماده سازی مسیر شارستان رضوی در قطاع ۳ و ۴
 • نماینده کارفرما در پروژه پارکینگ طبقاتی رهباغ امیرالمومنین(ع)به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع
 • نظارت عالیه بخش ژئوتکنیک پروژه های خلیل، شایسته، پردیس، ریحانه و بهاران
 • مدیر پروژه اجرای تونل مشترک انرژی مسیر شارستان رضوی
 • دبیر کارگروه فنی و اجرایی پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن
 • ناظر فنی پروژه طراحی ساماندهی مبادی ورودی حرم مطهر- طبرسی، نواب و شیرازی و تهیه دفترچه برآورد
 • نظارت پروژه مطالعات ژئوتکنیک در مسیر شارستان رضوی در قطاع ۳
 • عضو کمیته فنی بررسی و تحویل گیری نقشه های اجرایی ۴ قطاع منطقه ثامن
 • نظارت پروژه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار بلوار امیرالمومنین
 • عضو کمیته فنی مناقصات شهرداری ثامن و برگزاری و عقد قرارداد بیش از ۲۰ مناقصه (پیاده رو سازی، تخریب، پیمان مدیریت پروژه زایر، ساماندهی ورودی نواب، تهیه و تامین لوله های GRP در شارستان، اجرای عملیات تونل در شارستان، مشاوران ، آزمایشگاه ژئوتکنیک محلی و …
 • نظارت در طراحی و اجرای پروژه عبور ایمن عابر پیاده از شارستان رضوی و تقاطع غیر همسطح شارستان با طبرسی
 • نماینده شرکت مسکن سازان به منظور شرکت در جلسات کارگروه مشترک مشاوران پیشاهنگ و همکاری با واحد امور مشاوران در خصوص مطالعات گسترش حیات شهری
 • عضو دفتر فنی مرکزی شرکت جهد سازان در سالهای ۸۲ الی ۸۵
 • همکاری در پروژه ۱۲۴ واحدی جاهد شهر مشهد با شرکت جهد سازان (سازمان مسکن و شهرسازی خراسان)در سال ۸۲
 • کاری در پروژه ۲۰۰ واحدی بجنورد با شرکت جهد سازان (سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی)
 • همکاری با مهندسین مشاور جهد آزما در آزمایشگاه ژئوتکنیک در تابستان سال ۸۴
 • مشاور امور فنی و عمرانی دانشگاه صنعتی قوچان (از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹)
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ۲در شاخه عمران- نظارت و عمران- اجرا.