قالب وردپرس درنا توس

سوابق آموزشی

  • دانشگاه فردوسی مشهد : آزمایشگاه مکانیک خاک، کارشناسی
  • دانشگاه صنعتی قوچان : نقشه کشی صنعتی، زمین شناسی مهندسی، مکانیک خاک، تکنولوژی بتن، اصول مهندسی سد، مصالح ساختمانی، آزمایشگاه تکنولوژی بتن، آزمایشگاه مصالح ساختمانی، آزمایشگاه مکانیک خاک، مکانیک خاک، مهندسی، روشهای اجرای گودبرداری و سازه نگبان، تحقیقات صحرایی در مقطع کارشناسی
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد : روش تحقیق، کارشناسی ارشد
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد : مکانیک خاک پیشرفته، کارشناسی ارشد
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد : کاوش های صحرایی، کارشناسی ارشد
  • دانشگاه خیام : مکانیک خاک پیشرفته، کارشناسی ارشد