قالب وردپرس درنا توس

ثبت اختراع

ثبت اختراع با عنوان سیستم ایجاد جریان یکنواخت و تغییر ارتفاع بارش در روش بارش متحرک ماسه در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در سال ۱۳۹۵ و اخذ تأییدیه علمی از دانشگاه فردوسی مشهد

ثبت اختراع با عنوان بارش متحرک پرده¬ای جهت بازسازی نمونه¬های بزرگ‌مقیاس ماسه¬ای در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در سال ۱۳۹۵ و اخذ تأییدیه علمی از دانشگاه فردوسی مشهد

ثبت اختراع با عنوان پی مرکب حلقوی پوسته‌ای در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در سال ۱۳۹۷ و اخذ تأییدیه علمی از دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز تحقیقات راه و مسکن وزارت راه و شهرسازی.