قالب وردپرس درنا توس

مقالات

مجلات:

 1. Kanvisi, A. Ramazani S.A., Modeling of Viscoelastic Fluid Flow Behavior in the Circular Die Using the Leonov-Like Conformational Rheological Constitutive Equations”, Macromolecular Symposia, 2008, V 274, page: 6.
 2. Kanvisi, A. Ramazani S.A., “Flow Simulation of Filled Viscoelastic Fluids in the Circular Die”, accepted in Journal of Materials Science and Engineering, in press.
 3. Kanvisi, M. Saleh, M. Samipoor, “Determination of the Residence Time Distribution for Viscoelastic Fluids in the Tubular Reactor using the Conformational Rheological Models”, Journal of Applied Chemical Research, 2011, V 4, page: 25
 4. Kanvisi, S. Motahari, B. Kaffashi, “Numerical Investigation and Experimental Observation of Extrudate Swell for Viscoelastic Polymer Melts”, International Polymer Processing, 2014, V 29, page: 227.
 5. Kanvisi, S. Motahari, B. Kaffashi, “Determination of Molecular Orientation Using Molecular Dynamics for Polymer Melt Flows in Circular Ducts”, Polymer Engineering and Science, 2015, V55, page: 1196.
 6. Kanvisi, S. Motahari, “Investigation of Compressive Strength for the Concrete Columns Confined with composite layers using Finite Element Analysis and Experimental Results”, accepted in International Journal of Modeling and Optimization, in press
 7. Kanvisi, “Effect of Nanofiber on the Polymer Chain Orientation Using Molecular Dynamic in the Circular duct Flow”, submitted in Polymer Engineering and Science.

 

 

کنفرانس:

 1. Kanvisi, A. Ramazani S.A, “Numerical Investigation of Normal Stress Differences in Flow of Leonov-Like Conformational Models in Circular Die“, 8th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran, 2007
 2. Kanvisi, A. Ramazani S.A, “Numerical Investigation of Die Swell Ratio in Circular Die of Viscoelastic Fluids“, 24th Meeting of the Polymer Processing Society, Salerno, Italy, 2008
 3. Kanvisi, A. Ramazani S.A, “Numerical Investigation of Normal Stress Difference And Viscosity Using Of Dynamical Models in Slit Die, the 12th Iranian Chemical Engineering Congress, Iran, 21-23 October 2008-Sahand University Of Technology
 4. Kanvisi, A. Ramazani S.A., “Numerical Investigation of First Normal Stress Differences in Flow of Short Fiber Suspensions in the Circular Die “, 9th International Seminar on Polymer Science and Technology , Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21 October 2009
 5. Kanvisi, M. Saleh, M. Samipoor, “Numerical investigation of Residence time distribution for viscoelastic fluids in tubular reactor using the Leonov-Like model“, The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2009), Kish Island ,Iran, 16-20 November 2009
 6. مجتبی کنویسی، حسین حسینی، محمد علی رافتی زاده، “اهمیت بازیافت پلی­استایرن در ایران“، اولین کنفرانس فناوریهای نو در صنعت بازیافت، تهران، ۱۷-۲۰ آذر ۱۳۸۸
 7. مجتبی کنویسی، احمد رمضانی، “مدل­سازی جریان سیالات ویسکوالاستیک حاوی ذرات نانو در دای به منظور محاسبه تورم دای“، چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو-دانشگاه رازی کرمانشاه، مهر۱۳۸۷
 8. مجتبی کنویسی، جواد خطیب زاده، “استفاده از ترکیبات چوب پلاستیک برای جلوگیری از تبخیر سطحی آب“، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد قوچان، ۲۴-۲۵ آذر ۱۳۹۴
 9. مجتبی کنویسی، عبدالوهاب مسرت، “بررسی استفاده از انرژی خورشیدی در استان سیستان و بلوچستان“، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد قوچان، ۲۴-۲۵ آذر ۱۳۹۴
 10. مجتبی کنویسی، عرفان پیرزاده، “بررسی استفاده از فضولات گاوی در تولید ذغال“، چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد قوچان، ۲۴-۲۵ آذر ۱۳۹۴
 11. مجتبی کنویسی، ویدا غلامپور، ” پیش بینی جذب سطحی پروپیلن در بستر ثابت و اثر شعاع ذرات متخلخل جاذب با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی“، چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت، دانشگاه شیراز ۱۳۹۵
 12. مجتبی کنویسی، عقیل قلندری، علی زرین، “بررسی سه بعدی تغییرات سرعت و فشار در توربین مورد استفاده در یک ظرف همزندار با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی“، همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی ومواد، تهران، ۱۳۹۵
 13. مجتبی کنویسی، عقیل قلندری، علی زرین، ” بررسی تغییرات جریان در عملکرد میکرو مبدل حرارتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی “، همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی ومواد، تهران، ۱۳۹۵
 14. سعید قنبری، مجتبی کنویسی، ” بررسی جریان سیال ویسکوالاستیک در یک راکتور لوله ای به کمک دینامیک سیالات محاسباتی “، اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی، بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، ۱۳۹۵.
 15. عرفان پیرزاده، مجتبی کنویسی، ” یررسی کمی و کیفی پسماندهای شهری شهرستان بجنورد “، پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۶٫