قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

 1. ح. سازگاران, س.م. جوادی, مطالعه اثر جریان دو فازی گاز- جامد درون سیکلون بر رفتار خوردگی ایمرژن تیوب‌ها به روش عددی و ارزیابی ریزساختاری, مهندسی متالورژی, ۲۱(۲) (۲۰۱۸) ۱۳۹-۱۴۸٫
 2. س.م. جوادی, ع.م. ناصریان نیک, مطالعه عددی و تجربی جریان سیال غیرنیوتنی با لزجت بالا در فرآیند اکستروژن قطعات پلیمری چند ماده‌ای, نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر, (۲۰۱۸)، انتشار آنلاین.
 3. جوادی سیدمحمد, عنبرسوزمرتضی, قبادی علی, و کهرم محسن. ۲۰۱۶٫ “بررسی عددی اثر باد بر شکل شعله در مشعل بلند پالایشگاه سرخون و قشم”. علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک۲۸ (۲), ۵۱-۶۴٫ .
 4. جوادی سید محمد, جلیلی مهر محمد. مطالعه عددی اثر ترکیب توربین های محور عمودی داریوس- ساوونیوس و تاثیر آن بر گشتاور تولیدی. فصلنامه علمی – پژوهشی دریا فنون. ۲۰۱۷;۳(۲):۳۷-۴۶٫
 5. علیرضا عرب؛ محمد مقیمان؛ سید محمد جوادی مال آباد، مطالعه عددی توربین داریوس با استفاده از مدل شش درجه آزادی برای درنظرگرفتن اثر اینرسی و برهم‌کنش میان سیال و جسم صلب، نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۵- شماره ۱۲، صفحه ۱۴۳-۱۵۲، ۱۳۹۴٫
 6. علیرضا عرب؛ محمد مقیمان؛ سید محمد جوادی مال آباد، بررسی عوامل مؤثر بر راندمان توربین محور عمودی داریوس به روش آیرودینامیکی، نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۵- شماره ۵، صفحه ۳۱۵-۲۹۵، ۱۳۹۴٫
 7. محمدرضا عرفانیان، سید محمد جوادی، محمد مقیمان، شبیه سازی رایانه ای فرآیند ولکانش بهمنظور محاسبه زمان پخت در یک قطعه لاستیکی با اصلاح معادله سینیتک پخت، نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، سال ۲۶، شماره ۲، ۱۳۹۴٫
 8. محمدرضا عرفانیان، سید محمد جوادی، محمد مقیمان، شبیه سازی فرایند قالبگیری تزریقی شامل مراحل پرشدن قالب و پخت آمیزه، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال ۲۴، شماره ۴، صفحه ۳۲۷-۳۱۷، سال ۲۴، شماره ۴، ۱۳۹۰٫
 9. سید محمد جوادی، مرتضی عنبرسوز، محسن کهرم، علی قبادی، بررسی عددی اثر باد بر شکل شعله در مشعل بلند پالایشگاه سرخون و قشم، نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، پذیرش اسفند ۹۴٫
 10. محمد جوادی، محمد مقیمان، اندازه گیری آزمایشگاهی اثر دمای سوخت ورودی گاز طبیعی بر درخشندگی شعله و انتشار آلاینده NO در یک کوره ۱۲۰ کیلوواتی، نشریه علمی- پژوهشی سوخت و احتراق، سال چهارم، شماره اول، صفحه ۸۷- ۹۵، ۱۳۹۰٫
 11. علی کیانی فر، سید محمد جوادی، ” مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و مقایسه با نتایج آزمایش در تونل باد”، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، سال ۱۸، شماره ۱، صفحه ۳۷-۴۸، ۱۳۸۵
 12. محسن کهرم، سید محمد جوادی، “مطالعه توانایی های مدل RNG k- در شبیه سازی جریانهای با ساختار اغتشاشات غیر همگن”، مجله علمی- پژوهشی داشگاه فردوسی مشهد، سال ۱۸، شماره ۱، صفحه ۷۶-۹۱، ۱۳۸۵
 13. محسن کهرم، سید محمد جوادی، “اثر شدت توربولنس جریان آزاد و گرادیان فشار بر شکل گیری لایه گذرا”، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – سال هفدهم، شماره ۶۵-ب، صفحه ۴۰-۳۱، ۱۳۸۵
 14.  علیرضا تیمورتاش، سید محمد جوادی، احسان ابراهیم نیا، شبیه سازی عددی فرایند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد ، مجله علمی-پژوهشی شیلات، صفحه ۱۵۹-۱۷۱، سال هیجدهم، شماره ۳، ۱۳۸۸