قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

جلیلی قاضی زاده، مرتضی، محمدزاده، ابوالفضل، “معرفی روش-های طرح مخلوط¬های بازیافتی آسفالت به روش سرد با امولسیون قیر و پیشنهاد روش طرح اختلاط مناسب برای ایران”، فصلنامه جاده شماره ۶۰، زمستان ۱۳۸۶ (علمی ترویجی).

نیازی، یونس، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، “تأثیر سیمان و آهک بر تغییر شکل¬های دائمی آسفالت¬های بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر”، پژوهشنامه حمل و نقل، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۷ (مجله علمی- پژوهشی).

کاووسی، امیر، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، شیخی، امید “تحلیل مقاومت لغزندگی روسازی¬های آسفالتی حاوی سرباره فولادی”، فصلنامه علمی – ترویجی جاده، شماره ۷۲، ۱۳۹۱٫

فیروزئی، فرشاد، محمدزاده، ابوالفضل، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، صادقی، علی اصغر، ” بررسی ویژگی¬های مارشال، مدول برجهندگی و کشش غیر مستقیم افزودنی¬های سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالت بازیافتی با امولسیون قیر” فصلنامه علمی – ترویجی جاده، ۶۷، ۱۳۹۰٫

رسولی، امیر، کاووسی، امیر، رحیم اف، کامران، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، “بررسی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوط¬های آسفالت حاوی آهک هیدراته”، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال ششم، شماره سوم، ۱۳۹۴٫ (علمی-پژوهشی)

کاووسی، امیر، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، حسنی، ابوالفضل، ” بررسی تاثیر پیرشدگی دراز مدت بر رفتار خستگی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬های قوس الکتریک و کوره اکسیژنی “، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال هفتم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۴٫ (علمی-پژوهشی)

کاووسی، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، محمدزاده مقدم، ابوالفضل، ضیائی، سید علی “بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬های کوره قوس الکتریک و کوره اکسیژنی”، مجله مهندسی زیرساخت¬های حمل و نقل، سال اول، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۴٫

مرتضی جلیلی قاضی زاده، امیر کاووسی، علی اصغر صادقی، حمید فرهاد، “مدلسازی رفتار خستگی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره کوره قوس الکتریک با استفاده از مفهوم انرژی”، فصلنامه مهندسی عمران فردوسی، (در نوبت چاپ)

صولتی فر، نادر، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، “توسعه مدل هیرش درجا برای پیش‌بینی مدول دینامیکی لایه‌های آسفالتی”، مهندسی زیر ساخت¬های حمل و نقل، (در نوبت چاپ)