قالب وردپرس درنا توس

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

جلیلی قاضی زاده، مرتضی، “معرفی روش¬های طرح مخلوط¬های بازیافتی آسفالت به روش سرد با امولسیون قیر”، اولیّن همایش بازیافت آسفالت، ۱۳۸۵٫

جلیلی قاضی زاده، مرتضی، “تأثیر افزودنی¬ها بر خواص مخلوط¬های بازیافتی آسفالت به روش سرد در محل با استفاده از امولسیون قیر”، اولیّن همایش بازیافت آسفالت, ۱۳۸۵٫

مقدم نیری، محمدرضا، محمدزاده، ابوالفضل، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، “کاربرد سرباره کوره¬های قوس الکتریک در مخلوط¬های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA)”، سمینار تخصصی فرآوری و کاربردهای سرباره کوره قوس الکتریک، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده فولاد، آذر ۱۳۸۶٫

مقدم نیری، محمدرضا، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، “کاربرد سرباره کوره¬های قوس الکتریک بر خواص مخلوط¬های آسفالتی روسازی، سمینار تخصصی فرآوری و کاربردهای سرباره کوره قوس الکتریک”، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده فولاد، آذر ۱۳۸۶٫

مقدم نیری، محمدرضا، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، محمدزاده، ابوالفضل، “کاربرد سرباره فولاد در پروژه¬های راهسازی، سمینار تخصصی فرآوری و کاربردهای سرباره کوره قوس الکتریک”، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده فولاد، آذر ۱۳۸۶٫

نیازی، یونس، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، “تأثیر سیمان و آهک بر خواص مخلوط¬های آسفالت بازیافتی به روش سرد با استفاده از امولسیون قیر”، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۸۷٫

محمدزاده، ابوالفضل، رحمانی، مهدی، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، “ارزیابی روش¬های ایجاد تماس سنگدانه به سنگدانه در مخلوط¬های SMA، چهارمین همایش قیر و آسفالت، آبان ۱۳۸۷ (چکیده).

جلیلی قاضی زاده، مرتضی، قاسمی نوقابی، مسعود، احمدی، محمد، عطاران، حمیدرضا، “بررسی تأثیر عوامل انسانی برمیزان خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین با استفاده از مدل رگرسیونی”، اولین کنفرانس ملی تصادفات وسوانح جاده¬ای و ریلی ایران- زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی –واحد زنجان، آذر ۱۳۸۸٫

قاسمی نوقابی، مسعود، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، احمدی، محمد، عطاران، حمیدرضا، “مدل رگرسیونی میزان خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین بر حسب عوامل انسانی، محیطی، بار و وسیله نقلیه”، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، آذر ۱۳۸۹٫

جلیلی قاضی زاده، مرتضی، مقدم نیری، محمدرضا، محمدزاده، ابوالفضل، “کاربرد سرباره فولاد کوره قوس الکتریک در روسازی راه”، کنفرانس ملی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اسفند ۱۳۸۹٫

محمدزاده، ابوالفضل، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، مقدم نیری، محمدرضا، “بررسی روش طرح اختلاط مخلوط¬های آسفالتی گرم با استخوان¬بندی سنگدانه¬ای (SMA) و مقایسه آن با بتن آسفالتی(HMA)”، ششمین کنگره ملی عمران- سمنان، اردیبهشت ۹۰٫

قاسمی نوقابی، مسعود، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، ناصر علوی، سید صابر، احمدی، محمد، شقائی فلاح،ناهید، ” اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین با استفاده از روش TOPSIS”، اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن، کرمان، ۱۳۹۰ (این مقاله به عنوان مقاله برتر همایش انتخاب گردید).

قاسمی نوقابی، مسعود، جلیلی قاضی¬زاده، مرتضی، احمدی، محمد، صادقی، علی، ” ارائه برنامه عملیاتی جهت کاهش تصادفات ناشی از خستگی و خواب¬آلودگی”، نهمین کنـگره بین¬المللی مهنـدسی عمـران دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۹۱٫

کاووسی، امیر، احمدی، امین، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، علی نسب، رضا، “بررسی مقاومت لغزندگی مخلوط¬های آسفالتی حاوی مصالح سرباره کوره قوس الکتریک و تعیین درصد بهینه آن”، سومین کنفرانس بین المللی حوادث ترافیکی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱٫

کاووسی، امیر ، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، رسولی، امیر، ارزیابی و تحلیل پارامترهای موثر بر رفتار خستگی مخلوط¬های آسفالتی، هفتمین کنگره ملی عمران، زاهدان، ۱۳۹۲٫

کاووسی، امیر، حسنی، ابوالفضل ، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، رسولی، امیر، ” بررسی خصوصیات خستگی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره فولادی”، اولین کنفرانس زیر ساخت¬های حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ۱۳۹۱٫

کاووسی، امیر، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، رسولی، امیر، ” ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیل آماری کاربرد مقادیر متفاوت سرباره¬های BOF و EAF در مخلوط¬های آسفالتی و پیشنهاد درصد بهینه جایگزینی در مخلوط آسفالتی”، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳٫

محمدزاده مقدم، ابوالفضل، فرهاد ملاشاهی، حمید، صادقی، علی اصغر ، جلیلی قاضی زاده، مرتضی ” ارزیابی اثر تثبیت¬کننده¬های الیافی بر پتانسیل زهکش شدن قیر با بررسی حساسیت حرارتی و زمانی در مخلوط¬های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه¬ای”، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳٫

ضیایی، علی، جلیلی قاضی زاده، مرتضی ، امیر کاووسی، ابوالفضل محمدزاده مقدم ” ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک (EAF)”، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳٫

محمودی، امیر مهدی، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، “ملاحظات کاربردی در طراحی پایانه‌های مسافربری درون شهری به همراه مطالعه موردی پایانه‌های اتوبوسرانی شهید دستواره و مترو صادقیه” در دست داوری در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، اسفند ۱۳۹۲٫

کاووسی، امیر، شیخی، امید، صولتی فر، نادر، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، ” توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی بازیافت روسازی¬های آسفالتی به روش سرد با کف قیر”، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، ۱۳۹۳٫

فرهاد ملاشاهی، حمید، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، محمدزاده مقدم، ابوالفضل، صادقی، علی اصغر، ” ارزیابی تغییر شکل¬های ماندگار مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره کوره¬¬ی قوس الکتریک”، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، ۱۳۹۴٫

صادقی، علی اصغر، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، فرهاد ملاشاهی، حمید، محمدزاده مقدم، ابوالفضل، ” معرفی معیارهایی برای ارزیابی روش¬های متفاوت شناسایی نقاط حادثه¬خیز (مطالعه موردی: تقاطع¬های چراغدار مشهد)”، چهارهمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده¬ای، تهران، ۱۳۹۴٫

فرهاد ملاشاهی، حمید، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، محمدزاده مقدم، ابوالفضل، عباس¬قربانی، مجتبی، “مقایسه¬ی تغییر شکل¬های ماندگار مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬ی کوره¬ی اکسیژنی با مخلوط-های حاوی سرباره¬ی کوره¬¬ی قوس الکتریک”، نهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۹۵٫

جلیلی قاضی زاده، مرتضی، دهستانی، حجت، شیخی کاریزکی، امید، ضیائی، سید علی، “تحلیل حساسیت رطوبتی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک براساس تئوری انرژی آزاد سطحی”، نهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۹۵٫

دهستانی، حجت، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، مجتهدی، سیدحسین، بزرگمهر، علی، “بررسی اثر ارتفاع بحرانی دیوارهای حائل بر پایداری آن و گسیختگی خاک زیر دیوار با مطالعه موردی بر روی دیوار حائل مسکن مهر سربیشه”، پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، انجمن ژئوتکنیک ایران، تهران، آبان ۱۳۹۵٫

دهستانی، حجت، حسن آبادی، مرضیه، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، “استفاده از روش رگرسیون چند متغیره در تخمین ظرفیت باربری شالوده¬های سطحی واقع بر بسترهای چند لایه چسبنده” پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، انجمن ژئوتکنیک ایران، تهران، آبان ۱۳۹۵٫

مجتهدی، حسین، جلیلی قاضی زاده، مرتضی، دهستانی، حجت، شیخی کاریزکی، امید، ” بررسی روش¬های مختلف پایدارسازی شیب-های خاکی با روش تحلیل روش بیشاپ و جانبی”، نهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۹۵٫

علی اصغر صادقی، حمید فرهاد ملاشاهی، مرتضی جلیلی قاضی زاده،” برآورد میزان و ارزش مالی کاهش زمان سفر مسافرین خط ۱ قطار شهری مشهد در سال¬های پس از بهره برداری” دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

شادی کریم پور زهرایی، مهدی جلیلی قاضی زاده، مرتضی جلیلی قاضی زاده، “بررسی روشهای بازیافت کاتالیستهای مستعمل پالایشگاهها در فعالیتهای عمرانی با تکیه بر مسائل محیطزیستی”، چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت، نهران، خرداد ۹۶٫

حسین اسماعیلی، حسام نیکویی، مرتضی جلیلی قاضی زاده، ” مقایسه مخلوطهای آسفالتی بازیافتی به روش سرد با کف قیر و قیرآبه”، اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری دانشگاه گیلان، شهریور ۹۶