قالب وردپرس درنا توس

سوابق آموزشی

  • تدریس استاتیک در کانون فرهنگی آموزش مشهد ،۱۳۸۸٫
  • تدریس روسازی راه در دانشگاه صنعتی سجاد مشهد، ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱٫
  • تدریس دروس راهسازی، روسازی­ راه و پروژه راه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس تهران، ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱٫
  • تدریس درس پروژه راه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱٫
  • تدریس مهندسی ترافیک پیشرفته، مدیریت روسازی راه، طرح هندسی راه پیشرفته، تکنولوژی و مواد روسازی (دوره ارشد راه و ترابری)، راهسازی، روسازی راه و پروژه راه در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد، ۱۳۹۱ تا کنون.
  • تدریس راهسازی، روسازی راه، ترابری و پروژه راه در موسسه آموزش عالی اسرار مشهد، ۱۳۹۲ تا کنون.
  • تدریس دروس روسازی راه، اصول مهندسی ترافیک، اصول مهندسی راه آهن، ترابری، راهسازی و پروژه راهسازی در دانشگاه مهندسی صنعتی قوچان، ۱۳۹۳ تاکنون.
  • تدریس تحلیل و طراحی روسازی، مهندسی ترافیک پیشرفته، مدیریت روسازی، تکنولوژی و مواد روسازی و آزمایشگاه روسازی در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کابل، (دوره کارشناسی ارشد راه و ترابری)، ۱۳۹۳ تا کنون.
  • تدریس برنامه ریزی حمل و نقل (دوره کارشناسی ارشد شهرسازی) دانشگاه خاوران از ۱۳۹۴ تا کنون.
  • تدریس روسازی و راهسازی، دانشگاه فردوسی مشهد.