قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

  • مجتبی حکیمی مقدم، حمید خالوزاده، “توسعه مفاهیم و قضایای توابع تبدیل ماتریسی اکیداً حقیقی­مثبت”، مجله کنترل، نشریه علمی-پژوهشی انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران- قطب کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، جلد ۶، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، ص ۱-۹.
  • مجتبی حکیمی مقدم، حمید خالوزاده، ” بازنگری و توسعه در خواص و قضایای توابع تبدیل SPR ” نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران، جلد ۴۰، شماره ۳، شهریورماه ۱۳۸۵، ص ۳۳۵ تا ۳۴۵.