قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

سمت اجرایی بازه زمانی دانشگاه
مدیر گروه مهندسی برق ۰۷/۱۳۹۲   تا   ۰۱/۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی قوچان
دبیر کمیته مهندسی کنترل ۰۹/۱۳۹۵   تا    ۰۹/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی قوچان