قالب وردپرس درنا توس

سوابق آموزشی

شروع تدریس در دانشگاه   ۱۳۸۴

در حال حاضر تنها در دانشگاه صنعتی قوچان تدریس دارم

سوابق تدریس

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد و واحد دزفول

تدریس در دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

تدریس در موسسات غیرانتفاعی خاوران و خراسان مشهد