قالب وردپرس درنا توس

تالیفات

ردیف

عنوان کتاب

شماره چاپ

تاریخ آخرین انتشار

انتشارات

نویسندگان

۱

آموزش مفاهیم پایه در پردازش تصویر دیجیتال

   اول

بهمن ۱۳۹۴

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

هادی

 هادی زاده