قالب وردپرس درنا توس

لیست پایان نامه ها

آشکارسازی مبتنی بر مکعب در سیستم های مخابراتی فراطیف گسترده، مریم امیدبخش، ۱۸ تیر ۱۳۹۸

بررسی اثر تغییر نقاط منظومه بر کارایی مدولاسیون دیجیتال ۸QAM، راضیه رحیمی فرد، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

پیاده سازی دیجیتالی و بهبود کارایی گیرنده WTR، یونس نادری گوارشکی، ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

بررسی اثر لغزش زمانی بر روی عملکرد سیستم های فراطیف گسترده مبتنی بر ارسال پالس مبنای وزن دار، فرزاد کرمی، ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

تبدیل مستقیم انرژی گرمایی به الکتریکی،‌ محمد ظفر عیدی زاده، ۱۰ تیر ۱۳۹۷