قالب وردپرس درنا توس

شرکت در همایش ها و کارگاه ها

  • شرکت در کارگاه “آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاهی” در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۷.
  • شرکت در کارگاه “آشنایی با طرح چشمه نور ایران و کاربردهای آن” در دانشگاه صنعتی قوچان در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰.
  • شرکت در سخنرانی علمی پروفسور وینود کومار گوپتا با موضوع “بایو سنسورها، کاربردها و توانایی ها” در دانشگاه صنعتی قوچان در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۹.
  • شرکت در کارگاه “آشنایی عمومی با فناوری نانو” در دانشگاه صنعتی قوچان تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷.