قالب وردپرس درنا توس

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

۳- Y. Naderi-Gavareshki, H. Khani, and E. Rahiminejad, “Enhanced Monobit Receiver for Impulse Radio UWB Weighted-Transmitted-Reference Communication Systems,” In Proc. 13th Symposium on Advances in Science and Technology, Mashhad, Iran, Dec. 2018, (in Persian).

۲- Y. Naderi-Gavareshki, H. Khani, and E. Rahiminejad, “Investigating the Performance Gain of Channel Coding for UWB Communication Systems at the Presence of ISI and Monobit Quantization Noise,” In Proc. 13th Symposium on Advances in Science and Technology, Mashhad, Iran, Dec. 2018, (in Persian).

۱- F. Karami, H. Khani, “Investigating the Effect of Timing Jitter on the Performance of the Monobit Weighted-Transmitted-Reference UWB Communications Systems,” in Proc. 3rd International Conference on Electrical Engineering, Tehran, Iran, Oct. 2018, (in Persian).

همایش های نامرتبط با رشته تحصیلی

  • حسین خانی و حسن خانی، ”عملکرد قلب و مغز از دیدگاه قرآن و دانش قرن بیست و یکم،“ نخستین کنگره بین المللی قرآن کریم ”انسان و جامعه“، مشهد مقدّس، ۲۹-۳۰ آبان ماه ۱۳۹۲٫
  • حسین خانی و حسن خانی، ”دیدگاه قرآن در مورد طول آفرینش زمین، طول آفرینش کائنات و پاسخ به شبهات،“ نخستین کنگره بین المللی قرآن کریم ”انسان و جامعه“، مشهد مقدّس، ۲۹-۳۰ آبان ماه ۱۳۹۲٫