قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

  • عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه از تاریخ ۱۳۹۴/۹/۵ تا کنون
  • مدیرگروه مهندسی برق از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ تا ۱۳۹۶/۴/۱۳
  • عضو شورای فرهنگی دانشگاه از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۵ تا ۱۳۹۴/۱/۱۵
  • استاد مشاور انجمن علمی ارتباط با صنعت از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ تا ۱۳۹۷/۲/۱۶
  • عضو ستاد اقامه نماز از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۵ تا کنون
  • عضو کارگروه برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد مرکز نوآوری دانشگاه از تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ تا کنون
  • عضو شورای آموزشی گروه مهندسی برق از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ تا کنون
  • عضو شورای پژوهشی گروه مهندسی برق از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ تا کنون