قالب وردپرس درنا توس

ثبت اختراع

  • ثبت اختراع با عنوان دستگاه محافظ لوازم برقی در مقابل شوک الکتریکی ناشی از کلیدزنی، شماره ثبت: ۸۹۳۰۲، تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۴/۲۲.
  • ثبت اختراع با عنوان سیستم مخابراتی طیف فراگسترده مبتنی بر ارسال پالس مبنای وزن دار، شماره ثبت: ۶۴۶۵۴، تاریخ ثبت: ۱۳۸۹/۴/۲۹.