قالب وردپرس درنا توس

طرح های تحقیقاتی

  1. همکار طرح پژوهشی طراحی و ساخت فیلترهای نوری برای مرکز تحقیقات مخابرات
  2. همکار طرح پژوهشی ملی طراحی قطعات نوری دانشگاه فردوسی
  3. مجری طرح پژوهشی طراحی و ساخت آینه های دی الکتریک دانشگاه آزاد اسلامی
  4. همکار طرح پژوهشی طراحی قطعات نوری پراشی دریچه محدود  برای مرکز تحقیقات مخابرات
  5. مجری طرح تحلیل ریز عدسی های گردابی با استفاده از روش طیف زاویه ای