قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

دبیر کمیته مخابرات، آذر ۱۳۹۸ تا کنون

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، اسفند ۱۳۹۶ تا کنون

مدیر گروه مهندسی برق، تیر ۱۳۹۶ الی تیر ۱۳۹۷

دبیر شورای آموزشی گروه مهندسی برق، تیر ۱۳۹۵ الی تیر ۱۳۹۶

عضو شورای آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی برق تیر ۱۳۹۵ تا کنون