قالب وردپرس درنا توس

سوابق آموزشی

برخی عناوین درسی تدریس شده:

 • فرآیندهای تصادفی
 •  تئوری پیشرفته مخابرات
 • مخابرات دیجیتال
 • اصول سیستم های مخابراتی
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها
 • مدارهای الکتریکی ۲
 • مدارهای الکتریکی ۱
 • الکترومغناطیس
 • محاسبات عددی
 • خطوط انتقال مخابراتی
 • آزمایشگاه سیستم های مخابراتی
 • آزمایشگاه مدارهای منطقی
 • آزمایشگاه الکترونیک ۱
 • آزمایشگاه اندازه گیری و مدار ۱