قالب وردپرس درنا توس

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

  • تعیین ضرایب شدت تنش در نیم صفحه بینهایت تحت تاثیر گوه نامتقارن با استفاده از روش عددی و بررسی برخی پارامتر های موثر بر مسئله و مقایسه با حل تحلیلی

(اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر وفرسوده  – دانشگاه صنعتی شریف- تیر ۱۳۹۰- شماره مقاله: IASIP-1050)   

  • شبیه سازی اندازه گیری تنش پسماند به روش سوراخکاری عمیق با نرم افزارABAQUS/CAE

(اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر وفرسوده  – دانشگاه صنعتی شریف- تیر ۱۳۹۰- شماره مقاله: IASIP-1023)

  • وجود انشعاب هاف سه گانه در یک مدل اندرکنش سازه سیال

(چهل و هشتمین کنفرانس کلی ریاضی ایران ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور ۱۳۹۶)