قالب وردپرس درنا توس

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

۱- Determination of Stress Intensity factors in a Half-plane with vertical edge crack which is subjected to an Unsymmetrical tilted wedge by means of Digital Shearography

(نوزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند- اردیبهشت ۱۳۹۰- شماره: ISME-1539)

۲-بررسی برخی پارامترهای مؤثر بر ضرایب شدت تنش در نیم صفحه بینهایت ترک دار تحت تأثیر گوه نامتقارن با استفاده از روش

عددی و مقایسه نتایج با حل تحلیلی

(بیستمین کنفرانس سالانه بینالملی مهندسی مکانیک ایران- دانشگاه شیراز- ایران- اردیبهشت ۱۳۹۱ -۱۳۳۹-ISME)

۳-Analysis of some effective parameters on Stress Intensity in a Half- plane with vertical edge crack which is subjected to an Un- Symmetrical titled wedge by means of Digital Shearography

(The international Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech-2012)- March 6-7, 2012, Tehran, Iran)

۴-Opening mode Stress Intensity Factor in edged cracked specimen by means of digital Shearography

 (۱۹th EUROPEAN CONFERENCE ON FRACTURE, August 26-31, 2012, Kazan, Russia)

۵-Determination of Stress Intensity Factors in sharp corners by means of digital Shearography

 (۱۹th EUROPEAN CONFERENCE ON FRACTURE, August 26-31, 2012, Kazan, Russia)

۶-Determination of Stress Intensity Factors in Half Plane Affected by tilted wedged by Digital sheagraphy

 (Eleventh International conference on Advances and Trends in Engineering , Toronto, Canada: August, 06- 10, 2012, ISBN 0-9780479)

۷-Investigation of tool speed effect on Fracture Toughness of Aluminum Alloy 2024-T351 Friction Stir Weld joints by means of Digital Shearography

(The international Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech-2016)- Feb 16-17, 2016, Tehran, Iran)

۸-تعیین سطح بار شکست دندان­های معیوب به کمک تحلیل اجزا محدود

(پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین­المللی مهندسی ساخت و تولید

تهران – ۲ تا ۳ آبان ماه ۱۳۹۷)

۹-تحلیل عددی و تجربی، تخمین زوایا در فرآیند شکل دهی لیزری ورق مرکب دولایه فلزی مس و آلومینیوم

(پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین­المللی مهندسی ساخت و تولید

تهران – ۲ تا ۳ آبان ماه ۱۳۹۷)