قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

دکتری: مهندسی عمران- سازه، ۱۳۹۴، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۸/۰۸، تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی سازه‌های استوانه‌ای با استفاده از روش بدون شبکه
کارشناسی ارشد: مهندسی عمران- سازه ، ۱۳۹۰، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۶/۲۷، بررسی رفتار کمانشی پوسته­های استوانه­ای
کارشناسی: مهندسی عمران- عمران، ۱۳۸۸، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۶/۴۴