قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

الف- سوابق اجرایی مدیریتی:

● معاونت پژوهشی و فناوری، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان، ۱۳۹۰- ۱۳۸۹؛

●  مدیر گروه ریاضی، دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان، ۱۳۹۳ – ۱۳۹۲؛

●  مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۳۹۸ –  ۱۳۹۳؛ 

●  نماینده تام الاختیار دانشگاه صنعتی قوچان در برگزاری آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در شهرستان قوچان (آزمون‌های دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد، سراسری، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی فنی و حرفه ای، استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور، وزارت بهداشت)؛ ۱۳۹۴– ادامه دارد؛

●  مدیریت دانشجویی، دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۴۰۲ – ۱۴۰۰؛

● رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شهرستان قوچان (با حکم ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای کشور)، ۱۴۰۲ – ادامه دارد؛

ب- سایر سوابق اجرایی:

●  دبیر اجرایی اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی شهرستان قوچان، ۱۳۹۰؛

●  رئیس کمیته تکریم ارباب رجوع و نظام پیشنهادات، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان، ۱۳۹۲ – ۱۳۹۱؛

●  دبیر علمی-اجرایی مراسم هفته پژوهش، دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان، آذر ماه ۱۳۹۲؛

●  نماینده ناظر سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری چهارمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور در شهرستان سبزوار (دانشگاه حکیم سبزواری)، ۱۳۹۶؛

●  نماینده ناظر سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون دکتری تخصصی در شهرستان نیشابور (دانشگاه نیشابور)، ۱۳۹۷؛

●  نماینده ناظر سازمان سنجش آموزش کشور برای نظارت بر برگزاری آزمون کانون وکلای دادگستری (آزمون وکالت) در استان خراسان شمالی (دانشگاه بجنورد)، ۱۳۹۹؛

●  دبیر اجرایی سمینار نانو فناوری و کاربردهای آن، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان، اسفندماه ۱۳۸۹؛

● مشاور نماینده تام الاختیار مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین برای برگزاری آزمونهای کارشناسی ناپیوسته و کاردانی فنی و حرفه ای سازمان سنجش در شهرستان اسفراین، ۱۳۹۶؛

● نماینده انجمن آمار ایران در دانشگاه صنعتی قوچان (با حکم رئیس انجمن)، ۱۳۹۵ – ۱۴۰۲؛

● رئیس شورای ورزشی آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شهرستان قوچان (با حکم ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی)، ۱۴۰۲ – ادامه دارد؛

ج- عضویت در شوراها و کمیسیون ها:

●  رئیس شورای پژوهشی، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان، ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹؛

●  عضو کمیته مدیریت استراتژیک، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان، ۱۳۹۱ – ۱۳۹۰؛

●  عضو شورای پژوهشی دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۳۹۸ – ۱۳۹۲؛

● عضو شورای پژوهشی دانشگاه صنعتی قوچان (نماینده گروه ریاضی در شورای پژوهشی دانشگاه)، ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱؛

● استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۳۹۷ – ۱۳۹۵؛

● عضو کمیته مرکز آموزش‌های آزاد، دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۳۹۸ – ۱۳۹۶؛

● عضو شورای فرهنگی، دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۴۰۱ -۱۳۹۷؛

● عضو کمیته فرهنگی و آموزش، شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹؛

● عضو کمیته رصد مسائل دانشجویی، دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۴۰۲ – ۱۴۰۰؛

● عضو کمیسیون بررسی موارد خاص، دانشگاه صنعتی قوچان، ۱۴۰۲ – ۱۳۹۳؛

● انتخاب به عنوان مسئول جلسات تخصصی (Chairman) کنفرانس بین المللی ریاضی در روسیه، دانشگاه فدرال جنوبی روسیه، ۲۰۲۳؛

● عضو کمیته اجرایی هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی ایران، دانشگاه گیلان، رشت، ۱۳۹۰.