قالب وردپرس درنا توس

سوابق آموزشی

  • طراح سوال مسابقات علمی دانشجویی آمار کشور (با دعوت از طرف انجمن آمار ایران)، دریافت گواهی معتبر، ۱۴۰۰؛

– سوابق تدریس دروس دانشگاهی (برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد):  

الف- مقطع کارشناسی

* ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲، (رشته‌های مهندسی و ریاضی)؛

* مبانی احتمال (رشته ریاضیات و کاربردها)؛

* احتمال ۱ (رشته ریاضیات و کاربردها)؛

* فرآیندهای تصادفی (رشته ریاضیات و کاربردها)؛

* روش‌های آماری (رشته ریاضیات و کاربردها)؛

* آمارواحتمال مهندسی (رشته‌های مهندسی برق، کامپیوتر، عمران، فناوری اطلاعات، شیمی، انرژی)؛

* تئوری احتمالات و کاربردهای آن (رشته مهندسی صنایع

* آمارمهندسی (رشته مهندسی صنایع

* معادلات دیفرانسیل (رشته‌های مهندسی و ریاضی)؛

* ریاضیات و آمار (رشته مهندسی معماری)؛

* ریاضات پایه و کاربردی (رشته حسابداری و مدیریت)؛

* ریاضی برای آمار (رشته آمار)؛

* آمارواحتمالات ۱ و۲ (رشته ریاضی کاربردی)؛

* احتمال ۱و۲ (رشته آمار)؛

آمار و کاربرد آن در مدیریت (رشته های مدیریت و حسابداری)؛

* محاسبات عددی (رشته های مهندسی)؛

* روش‌های عددی  در آمار (رشته آمار)؛*  

* زبان تخصصی (رشته های  آمار و ریاضی)؛

* آشنایی با نظریه صف (رشته های ریاضی کاربردی، مهندسی صنایع

ب – مقطع کارشناسی ارشد

–  بهینه سازی تصادفی، مقطع کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (دانشگاه صنعتی قوچان)؛

–  تحقیق در عملیات پیشرفته ۲، مقطع کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (دانشگاه صنعتی قوچان)؛

–  روش‌های آماری در ریاضی مالی، مقطع کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (دانشگاه صنعتی قوچان)؛

–  احتمال ۱،  مقطع کارشناسی ارشد آمارریاضی؛

–  آمار استنباطی پیشرفته، مقطع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی؛

–  آمار و احتمالات، مقطع کارشناسی ارشد، زمین شناسی مهندسی؛  

– آمار و احتمال (مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی صنایع غذایی)؛

–  آمار و کاربرد آن در علوم کتابداری و اطلاع رسانی، مقطع کارشناسی ارشد کتابداری؛ 

–  تجزیه وتحلیل پیشرفته آماری، مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی؛

–   روش‌های آماری در فیزیولوژی، مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی؛

–  نظریه صف، مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی؛

–   کاربرد آمار در پژوهش‌های ارتباطی، مقطع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات؛

–   آماراستنباطی، مقطع کارشناسی ارشد مشاوره؛ 

–  مدرس حل تمرین، برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد آمارریاضی و نظریه احتمال، دانشگاه دولتی ایروان، (تدریس به زبان انگلیسی)، سال ۲۰۰۸؛

–  توانایی تدریس دروس تخصصی آمار و ریاضی (تئوری و کاربردی) به صورت کاملا انگلیسی (نوشتاری و گفتاری)؛