قالب وردپرس درنا توس

سخنرانی های تخصصی

  • سخنرانی تخصصی در دانشکده ریاضی و مکانیک دانشگاه دولتی ایروان، با عنوان توزیع های دم سنگین (به زبان انگلیسی)، سال ۱۳۸۷
  • سخنرانی تخصصی در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، با عنوان توزیع های پایدار و کاربردهای آن؛ دی ماه ۱۳۸۸
  • سخنرانی تخصصی در دانشگاه صنعتی قوچان، با عنوان کاربرد فرآیندهای تصادفی در علوم زیستی و مالی؛ ۱۳۹۵