قالب وردپرس درنا توس

سوابق تحصیلی

 

  1. دکتری: دانشگاه صنعتی اصفهان، فارغ التحصیل آبان ماه ۱۳۹۱، معدل ۱۶/۷
  2. کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارغ التحصیل آذر ماه ۱۳۸۵، معدل کل ۱۷/۷۴ و نمره پروژه ۱۹/۷
  3. کارشناسی: دانشگاه آزاد قوچان، فارغ التحصیل بهمن ۱۳۸۲ در مدت هفت ترم، معدل ۱۷/۳۷